پشت پرده سفر به ماه

پست پرده سفر به ماه

مکان: آسمان سرای سها

زمان: چهارشنبه 13 دی – ساعت 17:30 الی 20:30

هزینه ثبت‌نام: 200,000 تومان