کارگاه چطوری بهار میشه؟

کارگاه چطوری بهار میشه؟

مکان: شهر فرهنگ و هنر خانه اصفهان

زمان: جمعه 25 اسفند – ساعت 10:30 الی 12:00

هزینه ثبت‌نام: 90,000 تومان

کارگاه دیدار با سیارات

کارگاه دیدار با سیارات

مکان: شهر فرهنگ و هنر خانه اصفهان

زمان:دوشنبه 13 آذر – ساعت 17:30 الی 19

هزینه ثبت‌نام از 90,000 تومان