تورهای رصد آسمان شب

سها برگزار کننده تورهای رصدی تخصصی و عمومی، زیر آسمان‌های تاریک در نقاط مختلف ایران است.

تور نجوم شب لاژورد

شب لاژورد (ماه‌های منظومه شمسی)

مکان: کویر مرنجاب
زمان: پنج شنبه و جمعه، 21 و 22 تیر 1403
هزینه ثبت‌نام از 1,470,000 تومان
تور رصدی شب لاژورد

شب لاژورد (شکوه راه شیری)

مکان: کاروانسرای مُشَجَری (انارک)
زمان: پنج شنبه و جمعه، 20 و 21 اردیبهشت 1403
هزینه ثبت‌نام از 1,100,000 تومان
تور رصدی شب لاژورد

شب لاژورد (یگانه قمر زمین)

مکان: کاروانسرای مُشَجَری (انارک)
زمان: پنج شنبه و جمعه، 28 و 29 دی 1402
هزینه ثبت‌نام از 1,230,000 تومان
تور رصدی لاژورد، بارش شهابی جوزایی

شب لاژورد (بارش شهابی جوزایی)

مکان: کاروانسرای مُشَجَری (انارک)
زمان: شنبه و یک‌شنبه، 25 و 26 آذر 1402
هزینه ثبت‌نام از 1,230,000 تومان