پست پرده سفر به ماه

پشت پرده سفر به ماه

مکان: بزودی اعلام خواهد شد

زمان: چهارشنبه 13 دی – ساعت 17:30 الی 20:30

هزینه ثبت‌نام: 200,000 تومان

آیا سفر به ماه و پروژه آپولو، واقعیت داشت یا یک پروژه بزرگ برای فریب عموم بود؟
این سوالی است که امروزه برای بسیاری از افراد پیش آمده و در دنیای مجازی، جواب‌های متفاوتی برای آن وجود دارد. در این کارگاه یک روزه، قرار است با بررسی مدارک و شواهد از هر دو دیدگاه، و پرسش و پاسخ، به جواب صحیحی برای این سوال برسیم.

فرم ثبت‌نام اسکای میت

آدرس: بزودی اعلام خواهد شد