آسمان، سرای من است

آسمان سرای سها

مرکز آموزشی پژوهشی در زمینه ستاره شناسی و گردشگری نجومی

عضو حقوقی انجمن نجوم ایران

عاملیت فروش ابزار سلسترون در اصفهان

سها
تور نجوم شب لاژورد

شب لاژورد (ماه‌های منظومه شمسی)

مکان: کویر مرنجاب
زمان: پنج شنبه و جمعه، 21 و 22 تیر 1403
هزینه ثبت‌نام از 1,470,000 تومان
مدرسه تابستانه سها

مدرسه تابستانه سها

مکان: آسمان سرای سها
تابستان 1403
تور رصدی شب لاژورد

شب لاژورد (شکوه راه شیری)

مکان: کاروانسرای مُشَجَری (انارک)
زمان: پنج شنبه و جمعه، 20 و 21 اردیبهشت 1403
هزینه ثبت‌نام از 1,100,000 تومان

همکاران